Service arbeten på noder i vårt fibernät.

Torsdag 11/9 skall vi göra service arbeten på noden i Ljung-Alboga och Ljung-Sockengården. Jag har även meddelat Quadracom om arbetet.

Nod Ljung-Alboga:
Start kl. 05.00
Varaktighet: 10-minuter

Nod Ljung-Sockengården
Start 05.30
Varaktighet: 10-minuter

Hälsningar

Jerry Stridh
Orförande i Od-Alboga fiber ek. För.

Kanske dessa inlägg intresserar dig också:

  • Finns inte några liknande inlägg