Betalningsrutin info tjänster

Tjänster gäller from den 1/10-2019 enligt de nya gruppanslutna avtalen med våra tjänsteleverantörer.

Beskriver kostnad i olika tjänste paket