Hur vill du bo i Od-Alboga?

Här kan läs om resultat av de 2 idé träffar vi hade i Sockengården under våren.

FÖRSLAG TILL NYTT BO I OD / ALBOGABO-IDE-01
Träffar – Förslag – Fortsättning

2 x idéträffar
Under april och maj har två idéträffar ägt rum i Sockengården i Od för att fånga upp och förstå de behov och drömmar som finns kring nya bostäder i Od / Alboga. Resultatet från träffarna ligger till grund för förslaget presenterat i denna sammanställning.

Förslaget
Förslaget består av potentiella platser för byggnation samt möjliga storlekar och typer av bostäder. Kombinationer av plats och byggnad ger platsspecifika situationer och kvaliteter att ta ställning till.

Fortsättning
Vår förhoppning är att förslaget inspirerar och ligger till grund för fortsatt arbete och diskussion mot nya bostäder i Od / Alboga.

Summering Förslagträff
Här kan ni även ladda ner en summering från förslagsträffen. Freija och Ulf´s summering av sista träffen i Sockengården Summering

Freija Frändberg & Ulf Pettersson
Arkitekter Co-create community

Ladda ner hela förslaget

Kanske dessa inlägg intresserar dig också:

  • Finns inte några liknande inlägg