Od-Alboga Byalag

Arbetsplan för Od-Alboga Byalag 2017

Planerad verksamhet 2017
– Den 13/5 planeras den populära ”Cykelfesten”, ” Hjul Festen” i Od-Alboga.
– Det utreds om det är möjligt att arrangera ”Förvetar-Runda” med buss under våren 2017.
– Den 6 juli är det planerat en torp vandring i Mollungen. Vandringen arrangeras av
Västkuststiftelsen i samarbete Crea Diem och Od-Alboga Byalag.
– Den 19 juli är byalaget ansvarigt för programmet i ”Musik i sommarkvällen” Ods kyrka
tillsammans med hembygdsföreningen. Mer information lite senare.
– 5 augusti är det dags för årets ”Sandskendag”. Alltså dags att anmäla sitt lag till
Sandskenkampen, som går av stapeln kl 11.00 samma dag. Kl 18.00 tändes som vanligt
grillarna vid Sandskens badplats. Planerar även att inköpa ett till tält för lotteri, pilkastning
och serveringen.
– Arbetar med avtal med markägare runt vandringsleden Sandskenleden. Även underhåll av leden som tex nya skyltar och övrigt underhåll. Vi ska även försöka få leden certifierad som vandringsled av ”Vandra I Sjuhärad”. Även ansökt om ”Leader” bidrag till Sandskenleden.
– Arbeta vidare med planer om nytt boende i Od-Alboga.
– Od-Alboga Byalag och LRF Od-Alboga planerar att deltaga i projektet ”Natt Koll” samt
fortsätta med ”Grannstöd” inom Grannsamverkan.
– Övriga föreningsärenden som uppkommer under året kommer att på sedvanligt sätt
behandlas av styrelsen, som räknar med att ha 4 styrelsemöten under 2017. Dessa möten
planeras att infalla sista veckan i ojämn månad. Vi växlar mellan Ods Sockengård och
Alboga gamla skola som plats för mötena.

 

Vill du bli medlem i Od-Alboga Byalag? Betala då in 50:-/medlem på bankgiro 480-6295.  Glöm inte att skriva namnen på de som vill bli medlemmar om ni tex, betalar via internetbank.
Vill ni betala med ”Swish” är det möjligt, glöm inte att skriva avsändare,
medlemsavgift + namn. Anslutet Swish nummer: 123 161 03 77

Mars 2017

Styrelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.