Senaste nytt från Od-Alboga Fiber ek. för.

Hej alla som väntar på fiber i Od-Alboga!Ni tycker kanske att det varit tyst ifrån styrelsen? Det stämmer, men det har varit full pådrag i vårt område.
Det ser ut som att inom någon vecka ska alla slangar vara nere i marken.
 Det har gått väldigt bra.

Under sommaren har vi haft ute på upphandling vem som ska få blåsa i fiber i våra slangar.
Valet föll på Herrljunga Elektriska. De har blåst in fiber i Mjäldrunga och Sämsholms fiberslangar och i stamnätet. Så vana verkar de ha. De planerar att börja blåsa fiber i vårt nät vecka 39. Som ni säkert vet har vi ett stort område som idag har 237 anslutningar. Herrljunga Elektriska räknar med att det tar ca 19 veckor att blåsa fiber. Självklart ska vi försöka göra klart område för område, och göra dessa klara för driftsättning så att alla inte behöver vänta till våren. Vi får hålla tummarna att vi inte får en kall vinter så de kan arbeta utan problem.

När vi ha fått levererat den utrustning (kabel med uttag), som var och en ska installera i sitt hus, kommer våra områdesrepresentanter att dela ut den. Samtidigt som de gör det kommer de att kontrollera att ni har grävt ner fiberslangen fram till huset. Detta, och montaget av inomhusuttaget, är viktigt annars kan det försena fiber blåsningen. Vi kommer även att ta fram en kontaktperson som kan hjälpa till med att göra inomhusinstallationen.

Vi håller just på med upphandling av kommunikations och tjänsteleverantör.
Kommunikations­leverantör är det företag som ska montera aktiv utrustning i vårt nät och i våra hus. Tjänsteleverantör är det företag som ska leverera mjukvaran som bredband, telefoni och tv. I mitten av september ska anbuden vara oss tillhanda. När vi behandlat dessa anbud och valt ut kommunikationsoperatör kan vi lämna information om utbudet. Även när vi tror de kan koppla upp våra anslutningar, så vi kan börja använda värt efterlängtande fibernät.

Som det ser ut just nu så hoppas vi på att bli helt klara kring mars-april 2014. Blir det så har vi ju lyckats göra allt inom ett år från byggstart, vilket vi kan vara nöjda med!

Om det är någon som funderar på vad slutpriset per anslutning kommer att bli så håller vi på med 
att revidera budgeten med de kända kostnader vi har idag. Vi lovar att återkomma de närmaste
veckorna med en ny budget samt en plan för inbetalning av resterande på anslutningskostnaden. Redan nu kan vi säga att totalkostnaden hamnar under de 18 000 kr vi satte som maxkostnad.

Hälsningar

Styrelsen Od-Alboga Fiber ek. för.
2013-09-11

Kanske dessa inlägg intresserar dig också:

  • Finns inte några liknande inlägg