Kontakta styrelsen

Kontakt uppgifter, styrelse i Od-Alboga byalag.

Ordförande: Jerry Stridh, Ollestad Källefors, 524 95 Ljung, 0513-60075, 0705-984128, ordforande@od-alboga.se

Vice.ord: Klas Wallgren, Od Skattegården 2 , 524 96 Ljung, 0513-603 30
viceord@od-alboga.se

Kassör: Lisbeth Ottosson, Källeberg, 524 96 Ljung, 0513-602 84, 070-602 81 24
kassor@od-alboga.se

Andreas Mörk, Galtholmen Lillegården 1, 524 96 Ljung
Kjell Törnkvist, Alboga Dungen 1, 524 96 Ljung
Lars-Gunnar Levinsson, Hermanstorp Östergården, 524 96 Ljung
Viveka Tholen, Österod Lillängen1, 52496 Ljung
Robert Samuelsson, Västersannum 2, 524 96 Ljung

Suppleanter:
Göran Spetz, Sibbared Östergården, 524 96 Ljung
Ingela Hjortman, Alboga Stommen, 524 96 Ljung
Tim Hedén, Örum Örumsholm 1, 524 96 Ljung

Vill du bli medlem i Od-Alboga Byalag? Betala då in 50:-/medlem på bankgiro 480-6295.  Glöm inte att skriva namnen på de som vill bli medlemmar om ni tex, betalar via internetbank.