Fiske i Alboga och Od

FISKE I NORRA SÄMSJÖN
FISKEKORT

Försäljning av kort:  Od´s Turist & Bokcafé, Shell Annelund, Sämbadets Café och Camping, Sämsholms gård och Storegården Country Living.

PRISER:
Dagkort                                                                            50 Skr                                        Dagkort 5st angeldon för ismete                                     100 Skr                               Dagkort för grupp fler än 10 personer                             500 Skr                                 Veckokort                                                                       200 Skr                               Årskort inkl ismete                                                          500 Skr                               Ungdom under 18 år fiskar gratis,
FISKEREGLER

 •  Fiskekort eller fiskerättsbevis är personligt och skall medföras vid fiske.
 • Legitimation skall medföras vid fiske.
 • Det åligger den fiskande att hålla sig underrättad om gällande regler som anslås på fiskevårdsområdets anslagstavlor och angivits på fiskekorten.
 • Tillsynspersonalens anvisningar skall efterföljas.
 • Fiskekort ger rätt till fiske med handredskap (t.ex. mete, pimpel, drag).
 • Fiskekort ger inte rätt till fiske efter kräftor, ej heller till fiske med redskap såsom långrev, nät, utter eller fasta redskap.
 • Minimimått för gös och gädda är 45 cm. Fisk som inte håller detta mått skall återsläppas i sjön.
 • Endast 2 spö/person och fiskekort
 • Förbud mot karpfiske och bottenmete 1-15 augusti
  FÖR ALLAS TRIVSEL: Var varsam mot naturen och visa hänsyn mot människor och djur. Ta med allt skräp hem. Nedskräpning och brott mot fiskeregler beivras.
  GOD FISKELYCKA ÖNSKAR NORRA SÄMSJÖNS FVOF

Fiske i sjön Sandsken.  
Fiskekort säljes hos följande:
Johan Hedberg 0703-421629, Agne Johansson 0705-330510
Priser:
Årskort 250:-, dagskort 30:-/person, vid 15 st agneldon 50:-
Det går att betala med Swish, 123 296 88 57
Ungdomar upp till 18 år gratis.
Sandskens Fiskevårdsförening