Verksamheter

Ett rikt och aktivt föreningsliv, med många olika inriktningar, är kännetecknande för vår bygd. Många av invånarna är även verksamma i föreningar utanför ”vår bygd”, såsom konstföreningar, PRO, civilförsvarsföreningar, idrottsföreningar m.m.
Många duktiga musiker, sångkörer och konstnärer är aktiva i vår bygd, såväl professionellt som på fritiden. Fritidsanläggningar som friluftsbad, fotbollsplan och fritidsgård för ungdom sköts och drivs i föreningsregi. Förteckning över föreningar och organisationer finns på byalagets hemsida.

Tillgången på arbete i närområdet kan betecknas som god och endast ett fåtal saknar arbete under kortare perioder. I området finns följande företag registrerade: 5 stiftelser, 4 trossamfund, 19 ideella föreningar, 10 aktiebolag ( här finns de som har mera omfattande anställningar – 5 st i snitt), 1 kommanditbolag, 196 enskilda firmor (här ligger de som driver jord- och skogsbruk), 15 enkla bolag, 3 ekonomiska föreningar och 2 kommunala filialer (skolor)
De branscher som representeras är friskvård (fotvård, massage, homeopati), jord- och skogsbruk, entreprenad, bygg & anläggning, bageri, inredningsföretag, plåtslageri, åkeri, fotograf och transport samt konsultverksamhet.