Kontakta styrelsen

Kontakt uppgifter, styrelse i Od-Alboga byalag.

Ordförande: Jerry Stridh, Ollestad Källefors, 524 95 Ljung, 0513-60075, 0705-984128, ordforande@od-alboga.se

Vice.ord: Klas Wallgren, Od Skattegården 2 , 524 96 Ljung, 0513-603 30
viceord@od-alboga.se

Kassör: Lisbeth Ottosson, Källeberg, 524 96 Ljung, 0513-602 84, 070-602 81 24 kassor@od-alboga.se

Sekreterare: Viola Petersson, Österod Fridhem, 524 96 Ljung, 070-3603359 sekreterare@od-alboga.se

Alexandra Andreasson, Kåtorp 6, 524 96 Ljung
Andreas Mörk, Galtholmen Lillegården 1, 524 96 Ljung
Kjell Törnkvist, Alboga Dungen 1, 524 96 Ljung
Lars-Gunnar Levinsson, Hermanstorp Östergården, 524 96 Ljung

Suppleanter:
Göran Spetz, Sibbared Östergården, 524 96 Ljung
Ingela Hjortman, Alboga Stommen, 524 96 Ljung
Gusten Andreasson, Kåtorp 6, 524 96 Ljung
Monica Thiel, Örum Örumsholm1, 524 96 Ljung

Vill du bli medlem i Od-Alboga Byalag? Betala då in 50:-/medlem på bankgiro 480-6295.  Glöm inte att skriva namnen på de som vill bli medlemmar om ni tex, betalar via internetbank.