Kontakta styrelsen

Kontakt uppgifter, ordförande, kassör, sekreterare och övriga ledamöter i Od-Alboga byalag.

Ordförande: Jerry Stridh, Ollestad Källefors 1, 524 95 Ljung, 0513-60075, 0705-984128, ordforande@od-alboga.se

Vice.ord: Klas Wallgren, Od Skattegåtden 2, 524 96 Ljung
viceord@od-alboga.se

Kassör: Ingela Hjortman, Alboga Stommen 2, 524 96 Ljung,
kassor@od-alboga.se

övriga Ledamöter:
Robert Samuelsson, Västersannum
Lars-Gunnar Levinsson, Hermanstorp Östergården
Olof Ljungdahl, Alboga Haragården 2, 524 96 Ljung
Christina Severin, Od Stenlyckan 11, 524 96 Ljung
Ingemar Johansson, Od Gamla Prästgården 1, 524 96 Ljung
Suppleanter:
Göran Spetz, Sibbared Östergården
Tim Hedén, Örumsholm1, 524 96 Ljung, (sekreterare)

Vill du bli medlem i Od-Alboga Byalag? Betala då in 50:-/medlem på bankgiro 480-6295
Vill ni betala med ”Swish” är det möjligt, glöm inte att skriva avsändare,
medlemsavgift + namn. Anslutet Swish nummer: 123 161 03 77

Glöm inte att skriva namnen på de som vill bli medlemmar även om ni, betalar via internetbank.