Kontakta styrelsen

Kontakt uppgifter, ordförande, kassör, sekreterare och övriga ledamöter i Od-Alboga byalag.

Ordförande: Robert Samuelsson, Västersannum 2, 524 96 Ljung, 070-6066602 ordforande@od-alboga.se

Vice.ord: Klas Wallgren, Od Skattegåtden 2, 524 96 Ljung
viceord@od-alboga.se

Kassör: Ingela Hjortman, Alboga Stommen 2, 524 96 Ljung,
kassor@od-alboga.se

övriga Ledamöter:

Lars-Gunnar Levinsson, Hermanstorp Östergården
Olof Ljungdahl, Alboga Haragården 2, 524 96 Ljung
Christina Severin, Od Stenlyckan 11, 524 96 Ljung
Ingemar Johansson, Od Gamla Prästgården 1, 524 96 Ljung
Tim Hedén, Örumsholm1, 524 96 Ljung, (sekreterare)
Suppleanter:
Göran Spetz, Sibbared Östergården
Lisa Bohdén, Hermanstorp
Marie Hassesjö, Hermanstorp

Vill du bli medlem i Od-Alboga Byalag? Betala då in 50:-/medlem på bankgiro 480-6295
Vill ni betala med ”Swish” är det möjligt, glöm inte att skriva avsändare,
medlemsavgift + namn. Anslutet Swish nummer: 123 161 03 77

Glöm inte att skriva namnen på de som vill bli medlemmar även om ni, betalar via internetbank.