Vindkraftsverk i OD!

Igår kväll var det en informationsträff i Sockengården i Od gällande Vindkraft i Fänneslunda-Grovare-Od. Till denna kväll hade Markägarrepresentanterna Fänneslunda-Grovare-Od kallat de som bor inom närområdet samt via Od-Albogas hemsida. Det blev en ibland häftig diskussion om vindkraft vara eller icke vara. Göteborgs energi medverkade även denna kväll med information vilket område som det gäller samt med information gällande regler för vindkraftsverk. Markägarrepresentanterna fick i uppdrag att ge övriga invånare mer info om hur det kommer att se ut, hur det kan låta i ett vindkraftsområde samt att vid nästa information även ha med kommunens representanter. detta kommer troligen ske i juni månad 2012. Markägarrepresentanterna har arbetat fram en såkallad bygdepeng. Denna bygdepeng är något som kommer att ge även de som inte är markägare ett tillskott till något som gynnar alla i bygden. Inget är bestämt hur detta ska gå till eller hur mycket den kan innehålla. Ett exempel nämndes att t.ex. 10% av den miniersättning som respektive verk kan ge ca 10 000:-/verk och år.

Mitt förslag är att ni som vill kommentera detta här på hemsidan för att då kunna få en bild av vad ni tycker som bor i området. Viktigt är att många yttrar sig i frågan. Det är enkelt bara att kommentera i verktyget nedan. Efter något dygn kommer det att synas på hemsidan för alla som läser denna sida.

Tyck nu till vi vill höra vad ni tycker.

Jerry Stridh

Ordförande  i Od-Alboga Byalag.

PS. Läs även kallelsen som fanns på hemsidan.DS

Kanske dessa inlägg intresserar dig också:

  • Finns inte några liknande inlägg