Grannsamverkan

Syftet med Grannsamverkan
Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för
brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området
samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för
tjuven.
Målet med Grannsamverkan är att minska brottsligheten och öka tryggheten
och därmed också trivseln i bostadsområden. Detta uppnås genom sociala
nätverk bestående av boende i ett område som samarbetar, stödjer och hjälper
varandra och samtidigt har en god uppmärksamhet på vad som händer i
området.
Grannsamverkan ger också möjlighet till ökad kunskap om risker, hur man
förebygger skador och skyddar sin boendemiljö mot brott.

Vill du ha kontakt med sammankallande i Grannsamverkar sänd e-post på denna adress:
grannsamverkan@od-alboga.se

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.