Förvaltningsorganisation/Personuppgiftpolicy

FÖRVALTNINGSORGANISATION.
För att hantera den dagliga driften och sköta utvecklingen av det fibernät som Föreningen äger finns en förvaltningsorganisation. Som ett stöd för förvaltningsorganisationen finns styrelsen för Föreningen.
Bemanning:
Systemägare: Jerry Stridh, ordförande
Systemansvarig: Lars Sandin, kassör
Drift- och underhållsansvarig: Peter Björklund, styrelseledamot

Här finner ni information som vår :

– Förvaltningsplan
– Drift- och underhållsplan
– Risk- och sårbarhetsanalys

Personuppgiftpolicy inom Od-Alboga Fiber ek. för.