Fritids och rekreationsområden

Fritids och rekreationsområden
Naturturism kan bedrivas i våra naturreservat Mollungens bokskog och Ollestads naturreservat, fisketurism med fiskekort i våra sjöar Sandsken och Norra Sämsjön –den senare välkänd för sitt goda karpbestånd.
Rent allmänt inbjuder naturen till att vandra i skog och mark på gamla vägar och stigar. Särskilt anlagda vandringsleder är Sämsjöborgsleden, 8 km, och Sandskenleden, 13km, samt ett antal olika markerade leder i St Mollungens naturreservat. En Kulturstig på 1,8 km finns vid Bokcaféet i Ods kyrkby.
Friluftsbad finns i Sämsjön – Ollestadsbadet och Sämjöborg – samt i Sandsken vid Sannum.
Boulebanor för allmänheten är anlagda vid Ods skola. Fotboll spelas inom Ods FF som har en egen plan vid Upptorp.