Od-Alboga Fiber ek. för.

B


Vill du idag ansluta dig till Od-Alboga Fiber gäller följande rutin!

1. Skriftlig medlemsansökan, blankett. Beslutas av styrelsen. Uppläggning i medlems och ekonomisystemet. Medlemsavgift (årligen, belopp beslutas av årsmötet) och inledande kapitalinsats 100 kr faktureras (båda är momsfria).
2. Förstudie av anslutningens projektering. Kostnadsberäkning.
3. Om intresse föreligger upprättas ett anslutningsavtal där förhållandet mellan medlemmen och föreningen regleras samt att medlemmen förbinder sig att erlägga ytterligare kapitalinsats 13400 kr (momsfritt) + en avgift motsvarande upp till den verkliga kostnaden för anslutningens uppförande (tillsammans med kapitalinsatsen), dock minst 5200 kr + moms.
4. Fakturering av kapitalinsats.
5. Anslutningens färdigställs och tages i drift.
6. Fakturering av anslutningsavgift och redovisning av projektet.
7. Tjänster kan sedan beställas antingen genom föreningens gruppanslutna
abonnemang eller genom öppen fiber. Oavsett tjänstalternativ fakturerar
föreningen löpande en nätavgift (för drift, underhåll och avskrivningar).

Om ni vill se vilka tjänsteleverantörer som finns att välja på i Od-Alboga Fiber nät klicka på denna länk till vår kommunikationsoperatör Zmarket
På denna sida skriver ni in er adress och kan därefter se vilka tjänster som finns att välja.

Intresserade kontakta kassören eller ordförande för anmälan eller mer information.

Od-Alboga fiber finns nu på Facebook.