Od-Alboga Fiber ek. för.

B


Vill du idag ansluta dig till Od-Alboga Fiber gäller följande rutin!

Sammanfattningsvis finns följande steg innan anslutningen tas i drift:

1. Skriftlig medlemsansökan, blankett. Beslutas av styrelsen. Uppläggning i medlems- och ekonomisystemet. Medlemsavgift f.n. 60 kr (årligen, belopp beslutas av årsmötet) och inledande kapitalinsats erlägges: 100 kr (båda avgifter är momsfria).
2. Förstudie av anslutningens projektering. Kostnadsberäkning.
3. Om intresse föreligger upprättas ett anslutningsavtal där förhållandet mellan medlemmen och föreningen regleras samt att medlemmen förbinder sig att erlägga kapitalinsats 13400 kr (momsfritt) + ytterligare summa upp till den verkliga kostnaden för anslutningens uppförande, dock minst 5200 kr + moms.
4. Anslutningens färdigställs och tages i drift. Anslutningsavgift inkl. hårdvara f.n. 800 kr + moms.
5. Tjänster beställes antingen genom föreningens gruppanslutna abonnemang eller genom öppen fiber. Startavgift tillkommer som inkluderar ytterligare hårdvara (för gruppanslutna abonnemang 800 – 1200 kr + moms beroende på typ av abonnemang). Utöver abonnemangskostnad fakturerar föreningen nätavgift (för drift, underhåll och avskrivningar) f.n. 52,80 kr/mån + moms.

Om ni vill se vilka tjänsteleverantörer som finns att välja på i Od-Alboga Fiber nät klicka på denna länk till vår kommunikationsoperatör Zmarket
På denna sida skriver ni in er adress och kan därefter se vilka tjänster som finns att välja.

Od-Alboga fiber finns nu på Facebook.